İK Vizyonumuz

Etik ve Adil Rekabet ile Toplam Kalite ilkelerine gönülden bağlı, sorumluluk bilinci yüksek ciddiyet duygusu üst düzeyde, müşteri odaklı ve takım olma bilincinde çalışanlarıyla;

  • Her türlü dil, din, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep il benzeri sebeplere dayalı ayrımcılıktan uzak, anayasal ve çalışma hukukuna uygun hak ve özgürlüklere saygılı,
  •  Daha yapıcı iş ilişkileri ile BİZ bilincinde takım çalışmasına dayanan kurumsal çalışma koşullarıyla iş ortamındaki kalite ve mutluluğu yükseltebilen, çalışanın sağlık ve güvenliği ile bağlılığını önemseyen,
  • Düşüncelerinin eylemsel ve davranışsal sonuçlarını da dikkate alan, ilkeli, alçakgönüllü, kariyerinde rekabetçi ancak çalışma arkadaşının başarısından onur duyabilen, farklılıkların zenginliğinden yararlanabilen, bilgiyi paylaşabilen, daha samimi ve empatik düşünce sistematiğinde iletişim becerilerine sahip çalışan potansiyelimizin içindeki en iyiyi ortaya çıkaran,
  • Mevcut teknik kapasitelerini, araştırmaya istekli, meraklı, yaratıcı, yenilikçi, açık fikirli ve akılcı düşünce sistematiğinde sorgulayarak geliştirebilen çalışanlara sahip, çalışanların önerilerine ve yenilikçi fikirlerine açık ve katma değer sağlayan önerilerini sistematik olarak ödüllendiren,  en önemlilerin olmadığı herkesin önemli olduğu,
  • İç potansiyelindeki yetenekleri belirleyerek, onların farklılıklarından kaynaklanan yetkinliklerini zenginleştirme gayretinde ve bu yeteneklerini elde tutabilen, öncelikle şirket içi kariyer fırsatlarının adil rekabet koşullarında yaratıldığı,
  • İş pazarının seçkin KALE ENDÜSTRİ kurumsal kültürünü geliştirmektir.