İK Süreçlerimiz

1.GELECEĞİ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRELİM:

1953 yılında Tahtakale’deki 40 metre karelik bir atölyede başlayıp, 1979 yılında KALE Kilit ile en güvenilir markasını müşterisine sunan ve 1988 yılında tüm şirketlerini bir Holding şapkasında toplayarak bugün ülkemizde sektörünün lideri, dünya pazarında ise sektöründe en büyük üçten bir tanesi olmayı başararak Türkiye İhracatçılar Meclisinin 2010 şirketler sıralamasında 50 basamak birden yükselerek 218. sırada yer alan KALE Endüstri Holding organizasyonunda tüm genç ve dinamik yeteneklere yer bulunmaktadır.
Eğer bu kültürün bir parçası olmayı arzu ediyorsanız; son yıllardaki küresel ekonomik çalkantılar denizinde tüm fırtınalara rağmen hedeflediği sürdürülebilir gelişim ve değişimden vazgeçmeden, İNSAN ve ÇEVRE odaklı yeniliklere yönelik uygulamaları Grup boyutunda adapte etmeye öncülük etme gayretinde ve Grup kültür ve iklimini değişimin rüzgarlarını kullanarak yönlendiren yeni araçlar ve süreçler oluşturmakta inançlı ve güçlü bir milli sermaye gururuna ortak olmak üzeresiniz. Amacımız proaktif çalışan potansiyelimize yeni yeteneklerin katılımıyla daha güvenilir ve İNSAN ODAKLI bir geleceği birlikte yaratabilmek ve gelişimi sürdürebilmektir.

2.SEÇME VE YERLEŞTİRME VE İŞE ALIM SÜRECİ:

Organizasyonumuzdaki sürdürülebilir gelişim ihtiyaçlarımız çerçevesinde ortaya çıkan iş gücü ihtiyacımızı öncelikle iç potansiyelimizden karşılamaya çalışıyoruz ancak bu mümkün olmadığında iş pazarına yönelerek,  DOĞRU İŞE DOĞRU İNSAN ilkesi çerçevesinde kurumsal kilit yetkinliklerimizle uyumlu potansiyel yetenekler arasından geleceğimizi birlikte şekillendirebileceğimize inandığımız yeni takım arkadaşlarımızla ihtiyacımızı karşılıyoruz. Kurucumuz Sn. Sadık ÖZGÜR’ün deyimiyle “ UYGULAYAN KARAR VERENDEN GÜÇLÜDÜR” yaklaşımında bireysel yetkinliklerinize güvenerek ve ufkunuzun bizimle birleştiğini görerek, gelecek ve kariyer hayallerinizi gerçekleştirmek için bizi seçtiğiniz takdirde CV veya Özgeçmişinizi bize ulaştırmanızla birlikte, başvuru süreciniz başlamış demektir. Başvurular Holding olarak üyesi olduğumuz farklı internet siteleri üzerinden alındığı gibi direkt olarak ya da çalışanlarımızın referanslarıyla da alınmaktadır. Duyurulan boş pozisyonlara başvuru yapabileceğiniz gibi, ilerde oluşacak pozisyonlarda da değerlendirilmek "Genel Başvuru" da yapabilirsiniz. Yaptığınız başvuru ilk olarak bilgi ve deneyimleriniz değerlendirilmekte ve boş pozisyonlarımızla eşleştirilmektedir. Bize sunduğunuz bilgiler ve belirttiğiniz özellikler doğrultusunda bir eşleştirme olabileceği belirlendiğinde sizinle temasa geçilerek iş görüşmesine davet edilirsiniz. Mülakatlarımızda yetkinlik bazlı uygulamalar tercih edilmekte ihtiyaca göre sizlerin de onayını alabildiğimiz takdirde mülakatları destekleyici ve sizleri daha iyi anlayabilmeyi sağlamak amacıyla  psikotest uygulamaları da yapılmakta ve uygulama sonuçları şeffaf bir şekilde adayla paylaşılmaktadır. Mülakatlarda dikkate alınan Kilit Yetkinliklerimiz ise ; Liderlik, Aidiyet ve Sorumluluk Bilinci, Değişim ve Gelişime Açıklık, Yenilikçilik, Takımdaşlık, Karar Verme Kabiliyeti ve İnisiyatif Kullanabilme, Dinamizm, Süreç ve Sonuç Odaklılık, Mükemmele Bağlılık, Müşteri Odaklılık olarak sıralanmaktadır.

Eğer kendinize NEDEN KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG sualini soruyorsanız, bizce cevabınız çok basittir ; KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG Ailesinin bir bireyi olmanın anlamı, sektöründe ülkemizde ve içinde bulunduğumuz coğrafya dahil bölgemizde lider ve dünyada 70 farklı ülkede ilk üç büyük arasında iddialı ve güvenilir bir marka olan bir kültürün geleceğini şekillendirmeye katılmak ve sektöründe geleceğin tablosunu yenilikçi bir fırça ile renklendirebilmek adına eşsiz bir kariyer deneyimi yolculuğuna hazırsınız demektir.

3.STAJ OLANAKLARI:

KALE Endüstri Holding olarak öncelikle hem geleceğimize yatırım hem de yasal yükümlülüklerimiz kapsamında bölgemizdeki Milli Eğitim Müdürlüğü bağlısı Meslek Liseleri ile  koordineli olarak bu okulların öğrencileri arasından toplam çalışan sayımızın en az yüzde beşi oranında çalışkan, dinamik ve genç insanlara her eğitim yılında Eylül-Haziran dönemlerini kapsayacak tarzda  staj ve beceri eğitimi fırsatı tanır. Bu grubun staj eğitim programları ilgili okulları ile birlikte yürütülür ve ücretlendirilir. Diğer taraftan her yıl en az çalışan sayımızın belli bir oranında çalışkan, dinamik ve genç Üniversite ve MYO stajyer adaylarına çeşitli Departmanlarda öğrencinin talebine ve ilgili Departmanın iş programına bağlı olarak en az 20 gün ile 3 aya arasında değişen sürelerde staj olanağı sunulur. Tüm staj programlarında üretime fiilen katma değer yaratmadan sürekli öğrenme esaslı ve mümkün olduğunca akademik proje bazlı yaratıcı çalışmalara fırsat verilir. Tüm stajyerler başta yasal SGK olanakları olmak üzere servis ve yemek gibi kurumsal imkanlardan yararlandırılırken onlarında da kurum içi iş güvenliği ve işçi sağlığı kuralları ile zaman yönetimi gibi temel çalışma koşullarında kurum prosedürlerine uymaları beklenir.

4.ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ VE YAN HAKLAR:

KALE Endüstri Holding eşdeğer işe eşit ücret temelinde adil ve rekabetçi bir ücret yönetim sistemini iş pazarının koşullarını ve çalışanın yaşam standartlarını dikkate alarak sürekli geliştirmeye gayret etmektedir. Bu amaçla her yıl ulusal bazlı ancak uluslar arası standartlarda yapılan ücret araştırmalarına katılarak kıyaslama çalışmalarıyla mevcut iş ailesi modelini sürekli iyileştirmektedir. Kök Ücretler üzerinden Beyaz Yakalıda yılda bir Mavi Yakalıda ise Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yılda iki kez enflasyon ve sektörel dinamikleri dikkate alan ücret artışları yapılmaktadır. İş pozisyonları ise iş ailesi modelinde derecelendirilmiştir. Ayrıca performansa bağlı Değişken Ücretlendirme de yapılmaktadır. Değişken Ücretlerde ise Kale Hedef Kartları ve Yetkinlik bazlı değerlendirmeler esas alınmaktadır. Yan Haklar olarak ise Yakacak Yardımı, İzin Harçlığı, Bayram Harçlığı, Evlilik/Doğum/ Ölüm/ Askerlik/ Çocuk Yardımı gibi yardımlarla çalışanın çocuklarının öğrenim durumlarına bağlı olarak Tahsil Yardımı verilmektedir. Yemek ve personel taşıma servisleri işin uzmanı profesyonel iş ortakları şirketlerden alınan hizmetlerle sağlanmaktadır. Şirket dışında göreve gidenlere ise yemek fişleri ile destek sağlanmakta ve her türlü seyahat giderleri şirketimiz tarafından karşılanmaktadır. Yönetici ve iş pozisyonunun gerektirdiği sorumluluklara bağlı olarak Özel Sağlık Sigortası yapılmakta ve görev tahsisli araç verilmektedir. KALEPORT intranet sistemi üzerinden idame ettirilen Kale Öneri Sistemi kapsamında çalışanlarımız getirdikleri iyileştirme önerilerinin yarattığı katma değer boyutunda aylık bazda ödüllendirilmektedir.

5.EĞİTİM VE GELİŞTİRME:

KALE Endüstri Holding ailesine katıldığınızda, ülkemizde kilit sektörünün lideri olmanın ötesinde  Rusya’dan Arjantin’e, Ukrayna’dan Suudi Arabistan’a dünyanın değişik 75 ayrı coğrafyasına ihracat yapan küreselde de rakipleri zorlayan, ihracat rakamları ile İstanbul Maden ve Metal İhracatçı Birlikleri – İMMİB’nin metal eşya kategorisinde 2006’dan beri her yıl üst üste birinci olarak “ İhracatın Yıldızı Ödülü”nü alabilmiş güvenilir bir markaya sahip şirketler topluluğunda fark yaratan takım arkadaşlarınızla yepyeni bir ufka doğru kariyer yolculuğunuza başlıyorsunuz demektir. İşte bu güçlü markamızın pazarda yarattığı GÜVEN duygusunun çalışanlarımızın gelişimi boyutuyla desteklenmesi gerektiği inancındayız. Bu bağlamda şirketimizde, çalışanın gelişimine yönelik planlanan tüm mesleki, teknik ve kişisel gelişim eğitim programlarını daha sistematik ve efektif yürütebilmek amacıyla eğitimler KALE EĞİTİM AKADEMİSİ çatısı altında toplanmıştır. Eğitim programlarımız, tüm beyaz ve mavi yakalı personeli içerek şekilde belli başlıklar altında kategorileştirilmiş olup, çalışanlarımızın ve şirketimizin geleceğin pazarına yenilikçi ve yüksek kazanma hırsı ile ayak uydurarak en iyi ve hızlı şekilde gelişimlerini sağlayacak içerikte tasarlanmıştır. Bu tasarımda Görev Tanımları kapsamındaki ihtiyaç yetkinliklerin geliştirilmesi ile Holding hedefleri ve iş pozisyonlarının ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar çerçevesinde, Holding eğitim ihtiyaçları belirlenir, analiz edilir ve yıllık bazda KALE Endüstri Holding Stratejik Eğitim Planı yapılır ve bütçelenir. Hedef; çalışanlarımıza şirket hedefleri paralelinde ihtiyaç duydukları kişisel gelişim fırsatları yaratmak, onların içlerindeki en iyiyi ortaya çıkartmak, bireysel ve şirket hedeflerini aynı noktada bütünleştirmek, işinizde verim ve etkinliğinizi attırarak hem gelişiminizi hem de yaptığınız işten maksimum tatmin ve performansı almanızı sağlamak, müşteri beklentilerini en üst düzeyde cevaplandırabilecek potansiyel ve dinamik iş gücümüzü hep daha iyiye taşıyabilmektir. Yıllık eğitimler iç ve dış kaynaklı olarak gerçekleştirilir, sonuçları analiz edilir ve değerlendirilir. Eğitim sonuçlarının iş süreçlerine yansımaları, ölçme ve değerlendirme yoluyla geliştirilir.

Size özel planlanan eğitimleriniz ile gerekli tüm teknik ve ticari bilgilere ulaşacak, kişisel becerilerinizi arttıracak, gelişiminizi sürekli hale getireceksiniz. KALEDE KAZANMAK yolculuğunda gerçekleştireceğiniz bu bireysel gelişim, sizi iş dünyasında rakiplerinizden bir adım öne çıkaracaktır. Özellikle Y ve Z kuşağı ile geleceğin yeteneklerinin kendi kişisel gelişimleri yanında kilit pazarının LİDER şirketinde geleceğin LİDERLERİ olmaları için tüm gelişim programları yapılandırılmıştır. KALE EĞİTİM AKADEMİSİ Programlarının içeriği ve yapısı, pazarın dinamiklerine paralel değişen ihtiyaç ve sistemlere göre yenilenirken, 2011 itibariyle kurulan ARGE kapsamında sektörün teknolojik beklentilerini cevaplandırmak amacıyla tüm proje çalışmaları ile yöneticilerimizin müşteri odaklı, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmeleri amaçlanmaktadır.

6.PERFORMANS VE YETENEK YÖNETİMİ:

KALE Endüstri Performans Yönetimi ( KEPYÖN ) Holding hedefleri ile çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlamayı amaçlayan sistematik bir süreçtir. Çalışanlarımızın şu anda yapmakta oldukları işi daha iyi yapabilmeleri için mevcut yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve ileride üstlenecekleri pozisyonlar için gerekli yetkinliklerin kazandırılması amacıyla kullanılır. Sistemin üç temel bacağı vardır: Hedeflerle Yönetimi (KALE Hedef Kartları) , Çalışanın Gelişimi ( KALE EĞİTİM AKADEMİSİ ) ve Yetkinlik Bazlı Değerlendirme. Halen Beyaz Yakalıda yıllık Mavi Yakalıda ise altı aylık periyotlarda yapılan Amir-Çalışan sistematik performans görüşmelerine dayanan uygulamada, öncelikle çalışanın bir önceki yıl belirlenmiş hedefleri çerçevesinde gösterdiği performansı değerlendirilir, gelecek yıl için hedefler ve gelişim alanları belirlenir.  Bu görüşmelerde bireylerin ve süreçlerin sürekli iyileştirme temel prensibi içinde gelişimi esas alınır. Bu görüşme çalışan ve yöneticinin beklentilerini karşılıklı olarak ortaya koyarak, çalışanın kapasite ve performansına dönük geri bildirimlerin sunulduğu önemli bir zemin oluşturmaktadır.